Hjem/Home

Portrætmaling ved

Portrait Painting by


Peter Bøgelund

Jeg er portrætmaler, som hovedsageligt har en naturalistisk tilgang til mine motiver. Jeg vægter derfor portrætlighed meget højt i en traditionel stil.

Man kan se eksempler på mine portrætter på gallerisiden.


Det er meget individuelt og subjektivt, hvorvidt man bryder sig om at se billeder af sig selv. Således kan det ofte være andre personer omkring den portrætterede, som sætter størst pris på et portræt.


Hvis man ønsker at bestille et portræt hos mig, er processen normalt følgende:


  • Man sender et billede i elektronisk udgave og i så høj en kvalitet som muligt
  • Jeg laver en stregtegning, som godkendes, før jeg går videre med selve maleriet
  • Maleriet godkendes før den endeligte finish
  • Leveringstiden er typisk ca. 2-3 uger


Jeg maler i akryl i både store og små formater - men oftest i formaterne 30x40 cm eller 40x50 cm

Det er også muligt blot at bestille en stregtegning


Jeg laver også gerne kreative kompositioner med flere portrætter på samme lærred.

Det kunne fx være flere familiemedlemmer i samme billede - eller portrætter af personer, som har andre ting til fælles som fx en profession, fritidsinteresse eller historie.

Mulighederne er næsten ubegrænsede.


Prisen aftales individuelt og afhænger af størrelse, komposition og proces.

Kontakt  mig gerne for en uforpligtende samtale om mulighederne.


Link til presseomtale:

Kender du Dragørs kendismaler?


ENGLISH:


I am a portrait painter, who prefers a naturalistic approach to my motives. Therefore, I value likeness in my portraits very highly - and a traditional style.

Examples of my portraits are shown on the gallery page.


It varies from one individual to the other whether you like seeing pictures of yourself. Therefore, a portrait is often appreciated more by other people close to the portraitee than by the portraitee.If you would like to order af portrait from me, the process is usually as follows:


  • You send an electronic version of a photo in as high a resolution as possible
  • I make a drawing, which is approved before I proceed with the actual painting
  • The painting is approved before the final finish
  • Delivery time is approx. 3-4 weeks


I usually paint in acrylics - in both large and small canvas sizes - but most often 30x40 cm or 40x50 cm

It is also possible just to order a drawing


I also like to make creative compositions with several portraits in the same picture.

This could be family members - or portraits of people who share e.g. profession, hobby or a common history.


The price is individually depending on size, composition and process.

Please contact me to discuss the options.


Kunstmaler portrætmaler Portrætmaling Peter Bøgelund portrait